czwartek, 24 marca 2016

[Konsultacje społeczne] Trasa WZ - stan obecny i uwagi do planów

W dniach 11.03-12.04 trwają w Bydgoszczy konsultacje w sprawie rozbudowy Trasy WZ. Projektanci zaproponowali trzy warianty tej inwestycji: pierwszy wariant zakłada dobudowanie drugiej jezdni i niezbędnej infrastruktury przy skrzyżowaniach jednopoziomowych, drugi zakłada budowę skrzyżowań poziomowych, gdzie Trasa WZ będzie przechodziła pod ulicami Gdańską, Sułkowskiego i Wyszyńskiego, natomiast trzeci wariant zakłada budowę wiaduktów na wyżej wymienionymi skrzyżowaniami. Dla wariantu drugiego przygotowano wariant BIS, który nie przewiduje budowy buspasów. W każdym wariancie zostanie wybudowany drugi most przez Brdę na Jachcicach, wiadukt nad terenami Pesy oraz połączenie ulicy Kamiennej z Lewińskiego w ramach Węzła Wschodniego. W dalszej części postaram się opisać wszystkie warianty z pokazaniem zdjęć obecnej trasy oraz na końcu zamieszczę moje uwagi, które zostaną wysłane do Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej na adres: konsultacje@zdmikp.bydgoszcz.pl . Zachęcam również do wysyłania swoich uwag.


Na początek mapa, po kliknięciu w "link do mapy" przeniesiecie się na Mapy Google gdzie umieściłem wszystkie zdjęcia w miejscach ich zrobienia. Numery w lewym dolnym rogu ułatwią wyszukiwanie.

LINK DO MAPY

Pierwszy, zrealizowany krok rozbudowy Trasy WZ - budowa drugiego mostu nad Kanałem Bydgoskim w ramach Węzła Zachodniego. Budowa zakończyła się kilka miesięcy temu.

Drugi krok, realizacja rozpocznie się jeszcze w tym roku - rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej od Węzła Zachodniego do granic miasta. Inwestycja ma poprawić dojazd do/z osiedla Osowa Góra oraz do przyszłej obwodnicy Bydgoszczy (budowa obwodnicy rozpocznie się na przełomie 2016 i 2017 roku)


Początek projektowanej Trasy WZ

Obecnie przez Brdę można przejechać jednym mostem (dwa pasy na zachód, jeden na wschód), wszystkie warianty przewidują budowę drugiego mostu (po prawej)

Wiadukt w ciągu ulicy Żeglarskiej podczas budowy obecnej Trasy WZ został przygotowany do jej rozbudowy (pozostawiono rezerwę pod drugą jezdnię)

Połączenie z ulicą Żeglarską pozostanie bez zmian


Widok z wiaduktu w ciągu ulicy Żeglarskiej w stronę Węzła Zachodniego. Druga jezdnia i nowy most ma powstać po lewej

Wizualizacja nowego mostu przez Brdę

Widok w stronę Węzła Wschodniego, druga jezdnia powstanie po prawej
Skrzyżowanie z ulicą Kmicica jest zbudowane niemal docelowo, jedyną zmianą będzie budowa dodatkowych pasów ruchu (na obu jezdniach) umożliwiające skręt w prawo. Widok na zachód.Widok na wschód. Trasa zostanie rozbudowana po prawej stronie.
Jedno z najgorszych miejsc na całej Trasie. Po obu stronach nie ma możliwości na rozbudowę. Po lewej znajdują się cmentarze, po prawej zakłady PESA, dlatego zdecydowano się wybudować wiadukt nad terenami Pesy, który później będzie przechodził nad torami kolejowymi (podobnie jak istniejący wiadukt) i kończył się będzie na ulicy Artyleryjskiej

Istniejący wiadukt nad torami kolejowymi, po prawej powstanie kolejny. Widok w stronę zachodnią.

Widok w stronę wschodnią (wiadukt znajdzie się po lewej)

Wizualizacja nowego wiaduktu przy węźle Zaświat
Widok z ulicy Zaświat na stary wiadukt. Po drugiej stronie powstanie kolejny oraz parking Park&Ride z 175-185 miejscami postojowymi. Parking będzie umożliwiał dogodną przesiadkę na tramwaje (Wariant 1)
Po drugiej stronie powstanie kolejny oraz parking Park&Ride z 66-71 miejscami postojowymi. Parking będzie umożliwiał dogodną przesiadkę na tramwaje (Wariant 2 i 3)

Obie jezdnie Trasy WZ zostaną zbudowane po prawej (lewa jezdnia będzie się rozpoczynać na wysokości istniejącego budynku w oddali). W miejscu gdzie teraz znajduje się trawa i dalej w stronę zachodnią znajdzie się parking z 70-72 miejscami postojowymi (Wariant 1).
Obie jezdnie Trasy WZ zostaną zbudowane po prawej (lewa jezdnia będzie się rozpoczynać na wysokości istniejącej reklamy). W miejscu dzisiejszej jezdni znajdzie się droga zbiorcza. W miejscu gdzie teraz znajduje się trawa będzie przebiegać połączenie Trasy WZ z ulicą Zaświat, a dalej w miejscu istniejącego budynku znajdą się dwa parkingi z 49-51 i 41 miejscami postojowymi (Wariant 2 i 3).


W miejscu opuszczonego budynku będzie przebiegać jezdnia Trasy WZ (Wariant 1) lub znajdzie się parking (Wariant 2 i 3). Obecna będzie stanowić zjazd z Trasy WZ do ulicy Zaświat (Wariant 1) lub drogę zbiorczą (Wariant 2 i 3)

Skrzyżowanie z ulicą Gdańską. Wybudowana zostanie druga jezdnia (bliżej kamienicy) w tym samym poziomie (Wariant 1), obie jezdnia znajdą się pod ziemią, a kamienica z reklamami zostanie zburzona (Wariant 2), obie jezdnie znajdą się na wiadukcie, a kamienica z reklamami zostanie zburzona (Wariant 3).

Wizualizacja skrzyżowania z ulicą Gdańską Wariant 2

Wizualizacja skrzyżowania z ulicą Gdańską Wariant 3


Skrzyżowanie z Gdańską obecnie jest wąskim gardłem, krzyżują się tutaj nie tylko drogi dla samochodów, ale dzięki dziwnemu przebiegowi tramwaje jadące Gdańską potrzebują dodatkowego cyklu świateł.

Wszystkie warianty zakładają "wyprostowanie torów". W miejscu istniejących torów znajdzie się druga jezdnia ulicy Gdańskiej. Druga jezdnia będzie się kończyć około 270 metrów dalej, w tamtym miejscu tramwaje wrócą na obecny przebieg.
Nie przewiduje się żadnych wyburzeń, ani zmian na istniejącym parkingu na rogu Gdańskiej i Kamiennej (Wariant 1)
Powstanie również rondo, a za moimi plecami zostanie przebudowany parking, na którym znajdzie się 79-82 miejsca parkingowe, w ramach przebudowy zostanie zburzony ten budynek (Wariant 2 i 3).


Dobudowana zostanie jezdnia po lewej (Wariant 1). W tym miejscu znajdzie się łącznie około 9 pasów na czterech jezdniach, w tym dwóch w wykopie, a dwóch na powierzchni ziemi, większość rozbudowy przewiduje się po lewej (Wariant 2). W tym miejscu znajdzie się łącznie około 9 pasów na czterech jezdniach, w tym dwóch na wiadukcie, a dwóch na powierzchni ziemi, większość rozbudowy przewiduje się po lewej (Wariant 3)

W tym miejscu będzie się kończył wiadukt nad ulicą Gdańską (Wariant 3)

Brak większych zmian (Wariant 1). Powstanie rondo, a Trasa zostanie rozbudowana w lewo i umieszczona w wykopie (Wariant 2). Powstanie rondo, a Trasa zostanie rozbudowana w lewo i umieszczona na wiadukcie (Wariant 3).
Ponadto analizując mapy przedstawione przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej zauważyłem, że tylko w ramach Wariantu 2 uwzględniono powstające ogromne osiedle z biurowcami - Platanowy Park. Od momentu zauważenia tej sytuacji zacząłem się zastanawiać czy Wariant 1 i Wariant 3 nie powstały tylko w celu dania mieszkańcom pozornej możliwości wyboru? Może "zwycięzca" jest już znany przed konsultacjami?


Przewiduje się zburzenie kilku garaży po lewej (Wariant 1), kilku domów i kilkunastu garaży po lewej (Wariant 2 i 3)

Mniej więcej w tym miejscu kończyć się będzie wykop ciągnący się od ulicy Gdańskiej (Wariant 2) lub wiadukt (Wariant 3)Wszystkie warianty przewidują zburzenie niemal wszystkich garaży na rogu Wyszyńskiego i Kamiennej. Mniej więcej w tym miejscu zacznie się wykop w którym przebiegać będzie Trasa (Wariant 2) lub wiadukt (Wariant 3)


Środek skrzyżowania zostanie przesunięty w lewą stronę w każdym wariancie.


Wszystkie budynki znajdujące się pomiędzy jezdniami ulicy Wyszyńskiego (oprócz stacji benzynowej na wysokości Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego) zostaną zburzone.
Wszystkie warianty przewidują budowę drugiej jezdni po lewej od obecnej. Wariant 2 i 3 przewidują zburzenie wszystkich domów po lewej.

Skrzyżowanie z ulicą Gajową, w miejscu robienia zdjęcia będą schody do tunelu pod Trasą WZ
Kolejne wąskie gardło. Obecnie aby dostać się na ulicę Lewińskiego stoi się w korku. Spowodowane jest to przejazdem kolejowym po ruchliwych torach (częste przejazdy pojazdów pasażerskich kierunek Toruń, Warszawa, Chełmża) oraz pociągów towarowych po tzw. "Węglówce". Wszystkie warianty zakładają pozostawienie tego przejazdu oraz likwidację schodów w kierunku wschodnim. Nad Trasą WZ powstanie przedłużenie kładki, a sama kładka zostanie przystosowana do korzystania przez niepełnosprawnych

Widok z powyższej kładki w stronę zachodnią

Widok z kładki w stronę wschodnią. Na widocznym skrzyżowaniu powstanie rondo z dwoma (Wariant 1) lub trzema (Wariant 2 i 3) pasami w każdą stronę.Skrzyżowanie z ulicą Łęczycką na którym powstanie wyżej opisane rondoSkrzyżowanie z ulicą Fabryczną, wszystkie warianty nie przewidują większych zmian.

Największe zmiany zajdą na Węźle Wschodnim. Do niedawno zbudowanego wiaduktu tramwajowego dobudowany zostanie jeden (Wariant 1) lub dwa (Wariant 2 i 3) wiadukty drogowe. Na jednym z nich (tym od strony Fordonu) znajdzie się chodnik i droga dla rowerów, których zapomniano umieścić na wiadukcie tramwajowym. Ponadto zmianie ulegnie przebieg ulicy Fordońskiej (jezdnia po stronie zakładu Sklejka zostanie "przeniesiona" na drugą stronę stacji benzynowej). Likwidacji ulegną tory odstawcze na stacji Bydgoszcz Wschód, a w ich miejscu wybudowany zostanie parking Park&Ride z 156-163 miejscami postojowymi. Zmian w tym miejscu jest na tyle dużo, że postanowiłem nałożyć plan na mapę bez zbędnych opisów. Nałożyłem na mapę Wariant 2 i 3.


W każdym wariancie po lewej powstanie wiadukt, natomiast w wariantach 2 i 3 powstanie o jeden wiadukt więcej, po prawej od istniejącego.

Wizualizacja Węzła Wschodniego (Wariant 2 i 3)Połączenie ulicy Spornej i Fordońskiej również ulegnie zmianie. We wszystkich wariantach przewiduje się wiaduktu nad ulicą Fordońską, a po obu stronach wiadukt powstaną ronda umożliwiające wjazd na ulicę Fordońską oraz na parking Park&Ride przy węźle przesiadkowym Bydgoszcz Wschód
Z przygotowanej przez Transprojekt Gdański Sp.z o.o. Koncepcji Programowej dla inwestycji "Rozbudowa Trasy Wschód-Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego w Bydgoszczy" najciekawszym wydaje się Wariant 2 bis, przy założeniu że będzie się realizować koncepcję nazywanej "SKM" (system połączeń kolejowych o ustalonej częstotliwości na terenie miasta Bydgoszczy z których mieszkańcy Bydgoszczy będą mogli korzystać mając wykupiony bilet okresowy na linie autobusowe i tramwajowe), nie będzie wtedy konieczności trasowania autobusów po Trasie WZ (poza kilkoma wyjątkami - wariant obecnej linii 54).

Propozycje zmian do Wariantu 2 bis:
- Zapewnienie rezerwy terenowej pod budowę krótkiego odcinka torów tramwajowych łączących pętlę przy ulicy Rycerskiej z ulicą Gdańską - obecny wygląd sieci tramwajowej nie pozwala na łatwe trasowanie tramwajów w wypadku awarii, kiedy zdarzy się wypadek przy ulicy Gdańskiej w stronę centrum kilkanaście tramwajów staje w korkach i nie ma możliwości zmiany trasy, objazd do pętli przy ulicy Rycerskiej pozwala temu zapobiec. Jeżeli w mieście ma nadal być rozwijania komunikacja tramwajowa to powinno się tworzyć "sieć" torów. Miasto Bydgoszcz wydaje się widzieć potrzebę w tworzeniu "sieci", obecnie przygotowywane są inne inwestycje - budowa torów wzdłuż ulicy Kujawskiej i budowa nowego mostu tramwajowego przez Brdę, dlatego uważam że pozostawienie rezerwy terenowej jest uzasadnione.

- rezygnacja z budowy jakiegokolwiek węzła na skrzyżowaniu Trasy WZ z ulicą Gdańską - obecnie w miastach zachodniej Europy i Polski dąży się do ograniczania ruchu samochodowego w centrach miast, rezygnacja z połączenia Trasy WZ z ulicą Gdańską pozwoli ograniczyć wzmożony ruch który powstanie po wybudowaniu Trasy WZ w pełnym kształcie. Ruch kierujący się do centrum lub w stronę północną może zostać rozprowadzony z węzła przy ulicy Zaświat oraz węzła z ulicą Sułkowskiego,

- poprowadzenie Trasy WZ wykopem, który zaczynałby się przed ulicą Gdańską, a kończył się przed ulicą Gajową (patrząc od strony Węzła Zachodniego) - Trasa WZ przechodzi częściowo przez teren Śródmieścia (okolice ulicy Gdańskiej) oraz przez tereny silnie zurbanizowane (praktycznie cały dalszy odcinek Trasy do ulicy Gajowej) - pozwoli to na ograniczenie ilości ekranów akustycznych, które szpecą okolicę szczególnie po ataku wandali (zdjęcie 52 i 53), ponadto zasadna stanie się wtedy budowa kładek w poziomie terenu (o wyższości przejść w poziomie terenu nad kładkami i tunelami dla pieszych powstało wiele opracowań),

- budowa węzła na skrzyżowaniu Trasy WZ z ulicą Sułkowskiego z dwoma zjazdami (w Wariancie 2 i 2 bis projektuje się jeden zjazd z jezdni południowej, z jezdni północnej zjazd zlokalizowany byłby przy ulicy Gdańskiej) - wcześniej postulowałem o rezygnację z pomysłu łączenia ulicy Gdańskiej z Trasą WZ, dlatego konieczne by było rozbudowanie tego węzła,

- budowa kładki w poziomie terenu mniej więcej w połowie drogi pomiędzy ulicami Gdańską i Sułkowskiego - pozwoli to połączyć tereny gdzie do 2019 roku powstanie nowa siedziba Akademii Muzycznej z osiedlem Leśnym, dokładnie po drugiej stronie Trasy WZ powstaje obecnie ogromne osiedle mieszkaniowe (Platanowy Park) z około 1100 mieszkaniami oraz kilkadziesiąt tysięcy metrów kwadratowych powierzchni biurowej. Można zakładać, że wielu mieszkańców osiedla Leśnego będzie pracować/studiować w Akadami Muzycznej, powstanie tam również park, więc będzie to przedłużenie terenów rekreacyjnych od wyżej wymienionego Platanowego Parku

- połączenie ulicy Pułaskiego z obecną drogą DK5 - przy likwidacji skrzyżowania Trasy WZ z ulicą Gajową ulica Pułaskiego może stać się ulicą jednokierunkową z wjazdem w 5+800 kilometrze (tak jak w projekcie) i wyjazdem w DK 5,

- rezygnacja ze skrzyżowania z ulicą Gajową - kolejne skrzyżowanie to kolejne miejsce na powstawanie zatorów, jeżeli Trasa WZ ma pełnić rolę tranzytową to ilość skrzyżowań powinna zostać ograniczona, tereny po północnej stronie Trasy WZ powinny mieć możliwość wjazdu na Trasę przy postulowanym wcześniej Węźle Karo (skrzyżowanie z obecną DK5), tereny po południowej stronie mogły by skorzystać z wyżej wymienionego węzła lub węzła zlokalizowanego na wysokości ulicy Łęczyckiej. Nie powinny wzrosnąć koszty związane z likwidacją skrzyżowania z ulicą Gajową przy równoczesnym zbudowaniu węzła Karo, ponieważ i tak przewiduje się budowę drogi zbiorczej, która ma się kończyć kilkanaście metrów przed ulicą Wyszyńskiego,

- likwidacja przejazdu kolejowego na wysokości ulicy Morskiej - obecnie przy tym przejeździe tworzą się korki, spowodowane jest to częstymi przejazdami pociągów pasażerskich oraz towarowych, po tych torach przebiega jedna z ważniejszych tras kolejowych w Polsce - Magistrala Węglowa. Likwidacja przejazdu pozwoli również na niewielkie przyspieszenie przejazdu pociągów oraz uniemożliwi przejście przez tory pieszym, często się zdarza że piesi przechodzą już po opuszczeniu szlabanów,

- budowa kładki na wysokości przystanku kolejowego Bydgoszcz Bielawy z dwoma podjazdami (przy ulicy Morskiej i Inwalidów) - w mieście coraz większą popularności cieszą się rowery, przykładem może być sieć Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego, jednocześnie wzrasta liczba rowerów z przyczepami w których rodzice przewożą dzieci oraz liczba grup rowerowych, wszystkie instalowane widny nie uwzględniają tych tego aspektu, do windy mieści się jeden rower, bez przyczepy, dlatego uzasadniona jest budowa podjazdów, aby każdy rowerzysta mógł swobodnie udać się z osiedla Bartodzieje w stronę lasu (i odwrotnie). W Krakowie w ubiegłym roku wybudowano takie podjazdy rowerowe: http://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,44425,18526222,rowerowe-zawijasy-na-nowej-estakadzie-lipska-wielicka.html,

- rezygnacja ze skrzyżowania z ulicą Fabryczną - uzasadnienie jak przy skrzyżowaniu z ulicą Gajową.

Gdyby został wybrany Wariant 3 to proponuję rezygnację z budowy wiaduktu nad ulicą Gdańską. Wiadukty to jedna z największych krzywd jakie można wyrządzić silnie zurbanizowanemu terenowi, a w szczególności rejonowi Śródmieścia. Wzdłuż ulicy Gdańskiej ciągną się rządy kamienic, wiadukt miałby destrukcyjne działanie urbanistyczne oraz będzie wzmacniał szerzenie się patologii.

Ponadto postuluję o ograniczenie do minimum (pozostawienie możliwości przejazdu autobusów, tramwajów i ruchu lokalnego) ruchu na ulicy Focha, a także rezygnację z planów poszerzania ulicy Grudziądzkiej. Obecnie w krajach Europy Zachodniej oraz coraz częściej Polski utrudnia się "życie" kierowcom samochodów zwężając ulice i wprowadzając strefy Tempo 30, pozwala to na rozwój komunikacji miejskiej i ułatwienie "życia" większej grupie społeczeństwa - pieszym. Oczywiście proces ten nie jest możliwy bez zapewnienie kierowcom alternaty, idealną alternatywą będzie budowa obwodnicy Bydgoszczy w ciągu drogi ekspresowej S5 oraz właśnie Trasy WZ. Konieczne jest jednak podjęcie działań już teraz, a nie dopiero po zbudowaniu Trasy WZ. Kilkadziesiąt lat temu panowie David Lewis oraz Martin Mogridge opracowali teorię opisująca natężenie ruchu samochodów i mówiącą, że poszerzanie dróg nie prowadzi do zwiększenia ich przepustowości, ponieważ ruch na takiej ulicy powiększa się tak, aby maksymalnie wypełnić nową przepustowość. Kiedy działania podjęto by PO wybudowaniu Trasy WZ mogło by się okazać, że ruch na wszystkich drogach tak wzrósł, że powstają korki i na Trasie WZ i w centrum, a każda próba zmniejszenia przepustowości w centrum znowu będzie przyczyniała się do organizacji protestów.


____
Zachęcam do dzielenia się opiniami o moich propozycjach i pisania swoich. Tekst propozycji może się zmieniać po Waszych sugestiach do wtorku, a później zostanie wysłany do Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej.
Kolejny raz zachęcam do wysłania swoich uwag na adres: konsultacje@zdmikp.bydgoszcz.pl . Szczególnie jeśli chodzi o rezygnację z wiaduktu nad ulicą Gdańską. Jeżeli komuś podobają moje propozycje to proszę o niekopiowanie tylko opisanie propozycji swoimi słowami, żeby nie uznano nas za spam!

28 komentarzy:

 1. Pomysły ograniczania ruchu samochodowego (utrudnianie życia kierowcom) na rzecz rowerów, hulajnóg itd dość psychopatyczny pomysł. Chyba jeździsz wyłącznie rowerem. Pomyśl Przyjacielu o takich służbach jak Pogotowie, Straż Pożarna.itd. To trochę to jest tak jak dla poprawy bezpieczeństwa zniszczono - zwężono drogę do Koronowa. Teraz motocykliści zabijają się na wąskiej a nie na szerokiej drodze!!!!!!!!
  Pozdrawiam - Jestem stałym czytelnikiem Twojego bloga

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pudło. Po Bydgoszczy poruszam się samochodem, rowerem, komunikacja miejską i pieszo. Z największym naciskiem na samochód. Pogotowie, Straż Pożarna, Policja... skoro pojedzie autobus to też pojedzie karetka, radiowóz, wóz strażacki.
   Porównanie drogi w ścisłym centrum miasta do drogi gdzieś w lesie trochę mało trafne.

   Wyzywanie kogoś od psychopatów w obliczu braku sensownych argumentów nie jest specjalnie kulturalne. Polecam poczytać o ograniaczaniu ruchu w centrum i trochę powściągnąć język:

   http://sens.szczecin.pl/2013/04/08/dlaczego-miastu-oplaca-sie-ograniczac-ruch-samochodowy/

   Pozdrawiam Panie Krzysztofie

   Usuń
  2. Ad vocem. Po pierwsze nie miałem zamiaru nikogo obrażacć i nikogo nie wyzywam, tym bardziej od psychopatów. Stwierdziłem jedynie, że pomysły ograniczające woność jakiejkolwiek grupy korzystającej z publicznych dróg są psychopatyczne. Po drugie: nie tylko poczytałem o ograniczaniu ruchu ale również pooglądałem i nie zgadzam się z taką tezą, że w ścisłym centrum ruch samochodowy musi być ograniczany. Przykład - przepiękne miasto Grenoble ze starą zabudową, gdzie uliczki mają zaledwie 3 metry szerokości a jeżdżą po nich kierowcy samochodów a nawet tramwaj!!!! i nikt sobie nie przeszkadza i nie ma kolizji!!!!Nie jest zatem tak, że zwężanie dróg i rugowanie kierowców samochodów jest powszechną praktyką.. Apeluję o przemyślenie. Pozdrawiam. Krzysztof

   Usuń
  3. P.S. a porównanie drogi do Koronowa z niszczeniem - zwężaniem szerokich dróg w mieście jest jak najbardziej trafne, bo chodzi o niszczenie w ogóle!!!! tego co już jest. W Bydgoszczy takich zniszczeń są setki!!!!!!!! Proponuję pooglądać stare fotografie.

   Usuń
  4. Podając przykład Grenoble niejako zgodził się Pan z moją opinią. Ja jestem zwolennikiem ograniczenia ruchu do lokalnego (coś jak na uliczkach wokół Starego Rynku). Teraz tam mamy ruch tranzytowy z kilkoma bardzo szerokimi ulicami.

   Kiedyś drogi nie były szerokie, przypomnę że "autostradę" na Focha zrobiono w czasach PRL, przy okazji zasypano Kanał Bydgoski. Podawanie przykładu Grenoble i starych zdjęć Bydgoszczy jest argumentem za moim postulatem. Dziękuję ;)

   Focha i inne szerokie drogi w centrach miast były dążeniem do tego co robili amerykanie:

   http://www.rynekinfrastruktury.pl/mobile/amerykanie-przyznaja-ze-budowanie-autostrad-w-miastach-bylo-bledem-53406.html

   Usuń
  5. Po części się zgadzam. Ulica Focha została brutalnie zniszczona dokładnie tak jak cześć starego kanału i wiele innych ulic które bezmyślnie przebudowano, niszcząc przy okazji wiele zabytków. Zupełnie nie chodzi mi o tworzenie autostrad w mieście ale jestem zdecydowanym przeciwnikiem ograniczania wolności komunikacyjnej. Konkretnie chodzi mi o zdanie, w którym postuluje Pan (lub po prostu postulujesz) aby zrezygnowano z jakiegokolwiek węzła na skrzyżowaniu z ulicą Gdańską. To oznacza że z trasy WZ nie będzie można skręcić w ulicę Gdańską. To znaczne utrudnienie. Tam nawet autobus nie pojedzie, więc kwestia służb komunalnych o których pisałem wcześniej jest jak najbardziej aktualna. Naprawdę nie trzeba wyrzucać samochodów nawet ze ścisłego centrum!!
   Pozdrawiam
   A tak na marginesie - podziwiam wkład pracy i profesjonalizm w tworzeniu bardzo wartościowego bloga!!!!!!!!!!!!!

   Usuń
  6. Napisałem na początku Pan, żeby podkreślić, że nie trzeba być anonimowym i się kryć pod "unknown" ;)

   Cały czas myślałem, że o ograniczaniu ruchu to o Focha piszemy. Jeśli chodzi o skrzyżowanie z Gdańska to co za różnica czy powstaną dwa polwezly (Sułkowskiego i Gdańska) czy jeden pełen węzeł? Według wariantu 2 na ulicę Gdańska będzie można wjechać TYLKO z jezdni północnej, a na Sułkowskiego TYLKO z jezdni południowej. Drogi łączące oba węzły na poziomie "zero" i tak powstaną. Moim zdaniem w takim razie lepiej zrobić pełen węzeł na Sułkowskiego.

   W mojej propozycji pojazdy uprzywilejowane nie będą miały najmniejszego problemu z przejazdem, po prostu skorzystają z węzła Zaswiat lub Sułkowskiego. Nie przedłuży to czasu przejazdu np do szpitala wojskowego.
   Proszę w tym przypadku nie wspominać o autobusach. Autobus nigdy nie pojedzie z Gdańskiej w Kamienną. Nie mówię o sytuacjach awaryjnych, ale ile takich będzie? Przy obecnym układzie komunikacji miejskiej raz na 5 lat?

   Usuń
  7. W mojej ocenie - (oczywiście po obserwacjach) znacznie więcej samochodów skręca w Gdańska ( w obie strony) z Kamiennej niz w ulicę Sułkowskiego. Wydaje mi się, że węzeł z Gdańska z wielu powodów jest ważniejszy, niż ten na Sułkowskiego - bo tam większość samochodów jedzie akurat prosto i dopiero na Wyszyńskiego ruch się ponownie rozdziela. Wnioskuję za tem, że węzły Gdańska i Wyszyńskiego są najistotniejsze i lepiej tam nie robić utrudnień.
   Osobiście nie miałbym nic przeciw temu, aby zminimalizować ruch na Focha...ale co w zamian???? Którędy puścić na zachód. Nie wierzę ze cały uda się pchnąć nowym tranzytem WZ.
   P.S.Nie kryję się pod nickiem "unknwn". Zupełnie nie wiem dlaczego pierwszy mój post był nim opatrzony. Nie zmieniałem nic w ustawieniach a kolejne sygnowane są moim nazwiskiem zarejestrowanym na Google (????)

   Usuń
  8. Tu nie chodzi o to co się wydaje. Węzeł przy Sułkowskiego jest ważniejszy i jego znaczenie będzie rosło. Od pewnego czasu jest to proste połączenie Kamienna - Trasa Uniwersytecka. TU od stycznia jest drogą wojewódzką, już to wskazuje hierarchie. Przypomnę, że docelowo TU ma zostać połączona z DK 5 przy ulicy Glinki (chyba, że miasta nie będzie dalej potrafić sobie poradzić z właścicielem tartaku przy ulicy Ujejskiego).
   Kierowcy korzystają z Gdańskiej bo jest im wygodniej. Wygodniej to ma być pieszym, rowerzystom i komunikacji miejskiej - czyli najliczniejszej grupie w każdym mieście.
   Druga sprawa, że nie ma znaczenia jak jest teraz, jakoś nikt nie protestuje że buduje się obwodnice miast, a przecież przed budową kierowcy jeździli przez miasto.

   Nie uda się upchnąć? Oczywiście, że się uda. Trasa WZ powinna mieć większą przepustowość niż obecna Trasa WZ i Focha razem wzięte. Oczywiście jeśli zrobi się to od razu. Wystarczy kilka miesięcy opóźnienia i Trasa WZ i Focha będą zakorkowane jak dzisiaj (prawo Lewisa-Mogridge), a wtedy znowu kierowcy powiedzą - "dajcie nam alternatywę!" i tak w kółko.

   Usuń
  9. A skąd taka konstatacja(????), że to pieszym i rowerzystom ma być najwygodniej. Wygodnie musi być wszystkim. Proponuję prześledzić dane statystyczne - wynika z nich jasno, że piesi, rowerzyści i użytkownicy komunikacji miejskiej razem wzięci nie są grupą najliczniejszą w migracji ludzi po mieście!!!!! To podstawowy i niestety nader często powielany błąd. Jeśli już została wspomniana obwodnica, to chcę zwrócić uwagę, że jest to doskonałe rozwiązanie jeśli chodzi o tranzyt, a zupełnie mało istotne dla ruchu docelowego a to on głównie generuje problemy w mieści dlatego nie należy ich dodatkowo potęgować.Trasa WZ też będzie trasą głównie tranzytową. Zgadzam się z twierdzeniem, że kierowcy jeżdżą po Gdańskiej bo tak im wygodniej, i będą jeździć bo tak im wygodniej....o to przecież chodzi aby było wygodniej!!!- wszystkim! dlatego tak bardzo bronię interesów wszystkich użytkowników dróg , nie tylko rowerzystów i pieszych itd.
   P.S.Sam często poruszam się rowerem i doskonale wiem, że już teraz rowerzysci mają zdecydowanie lepiej niż inni użytkownicy jezdni w naszym miescie

   Usuń
  10. Zdecydowanie lepiej? Chyba o innej Bydgoszczy myślimy.

   Usuń
  11. nie sadzę.. zapewne myślimy o tej samej,tylko problemy komunikacyjne i priorytety postrzegamy inaczej...i dlatego własnie rozmawiamy.

   Usuń
  12. Za dobrze poznałem Bydgoszcz z każdego środka transportu, żeby się zgadzać z taką opinią.

   "Sieć" dróg rowerowych jest pocięta, drogi nie łączą się ze sobą, albo trzeba wejść po schodach (bulwary przy Operze). Wielokrotnie trzeba wjeżdżać na kilkucentymetrowy krawężnik jak przecina się drogę dla samochodów. Krzaki rosnące obok DDR tak się rozrosły że zasłaniają DDR. Piesi na DDR bo tak im wygodnie (oczywiście rowerzyści niestety też jeżdżą po chodnikach). Piesi na DDR bo na chodniku stoją samochody. Samochody na DDR. Słupy, znaki na środku DDR. Dojedź do skrzyżowania, wciśnij przycisk i czekaj na zielone, co z tego że samochody jadące w tym samym kierunku mają zielone?
   Kilka lat mieszkałem przy ulicy Kordeckiego. Jak się dostać na tą ulicę z rejonu Gdańskiej? Można przejechać Dworcową, dojechać do Focha i dalej iść pieszo. Można pojechać Dworcową, dojechać do Focha i dalej do ronda Grunwaldzkiego, rondo przejść pieszo (jeszcze 2 lata temu można tam było legalnie przejechać) i dalej znowu jechać. Można też jechać Focha, ale spróbuj zmienić pas na lewy (bo niby jak skręcić?) wtedy zaczyna się trąbienie i nie próbuj jechać wieczorem kiedy jest niewielki ruch, pętla indukcyjna na skrzyżowaniu Focha x Królowej Jadwigi x Kordeckiego nie wykryje roweru.
   A jak się dostać z Focha na bulwary? Można zejść po schodach, można pojechać chodnikiem, można też na zakazie skręcić w prawo w Mostową (moja ulubiona metoda).

   Długo jeszcze bym mógł wymieniać. Jedyną przewagą rowerów nad samochodami to to, że nie trzeba stać w korkach.

   Polecam się wybrać do Warszawy, Gdańska, Wrocławia. Tam faktycznie w wielu miejscach rowerzyści mają tak samo dobrze jak inni użytkownicy dróg.

   Usuń
  13. można by długo wymieniać - to prawda - z większością się zgadzam, ale w ciągu ostatnich 10 lat powstała ogromna ilość ścieżek rowerowych - bezpiecznych ścieżek i całkiem sporo infrastruktury przeznaczonej dla rowerów.A co z samochodami??? Spróbuj zaparkować w centrum, przejedź w szczycie przez miasto. Nie wszyscy mogą poruszać się rowerem po mieście.Jestem przeciwny kolejnym zakazom, nakazom itd. I tak ciężko poruszać się po mieście.

   Usuń
  14. Ciężko zaparkować w centrum? Ja jakoś problemów nie mam. Na parkingu poziomowym przy Pod Blankami jest zawsze pełno miejsca, w Drukarni też nigdy nie mam problemu. Za Rywalem więcej miejsca niż na Pod Blankami. Nie wiem jak za Hotelem City. Faktycznie ciężko znaleźć miejsce do parkowania w centrum.

   A stwierdzenie "A co z samochodami???" niestety zmusza mnie do zakończenia dyskusji. Na koniec tylko na piszę: Trasa Uniwersytecka - jedna z największych inwestycji miejskich ostatnich lat i to przeznaczona tylko dla samochodów.

   Pozdrawiam

   Usuń
  15. ..i dlatego należy wprowadzić zakaz poruszania się samochodów poza nią - prawda??

   Usuń
  16. A ktoś to postulował? Ktokolwiek postulował o zakaz poruszania się samochodów gdziekolwiek? Teraz już na prawdę wystarczy z mojej strony. Pozdrawiam

   Usuń
 2. Świetne opracowanie i zgadzam się z każdym słowem :) Powodzenia!!

  OdpowiedzUsuń
 3. Częściowo się zgadzam - ale częściowo nie.

  Dlaczego proponujesz rezygnację z przejazdu na Morskiej/Inwalidów? Tam niestety będzie kładka bez podjazdu - a jest to jedna z tras dla jazdy rowerzystów w kierunku lasu. Osoby z przyczepkami rowerowymi z windy nie skorzystają (a jest takich coraz więcej). No i wyobraź sobie przejazd grupy rowerzystów na drugą stronę przy korzystaniu z wind (windy stawiają na jeden rower :/ ).
  Dodatkowo przejazd na Inwalidów powinien zostać do czasu zbudowania tunelu pod torami (np. na przedłużeniu Łęczyckiej).

  Druga uwaga - zamiast wykopu może lepiej postulować tunel na dłuższym odcinku (od Gdańskiej do Sułkowskiego przynajmniej)? Wtedy okolice Platanowego Parku będą oddzielone od AM mniejszym pasem drogi).

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Fakt nie wziąłem pod uwagę większych zestawów rowerowych i większych grup. Może lepiej postulować o dobudowanie podjazdów?
   Czy tunel pod torami będzie potrzebny po wybudowaniu wiaduktów na Bydgoszcz Wschód? Nie jestem przekonany. Sam bym wolał tunel, ale podejrzewam że nie byłoby woli na tak duże zmiany w projekcie.

   Co do tunelu od Gdańskiej do Sułkowskiego pełna zgoda :)

   Usuń
  2. Postulować o podjazdy - szczególnie, że jest to jedna z głównych tras rowerowych. (korzystam z wind na BDG Wschód - ale to jak jadę sam - inaczej bym to windami na kilka razy musiał jechać :/ ).

   Co do tras rowerowych popatrz sobie na: http://labs.strava.com/heatmap/#15/18.03901/53.13380/blue/bike
   Widać gdzie jeżdzą ludzie - najlepiej by było, by nie utrudniać jazdy (sana winda to utrudnienie).

   http://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,44425,18526222,rowerowe-zawijasy-na-nowej-estakadzie-lipska-wielicka.html - tu zobacz jak zrobiono zjazd rowerowy z estakady tramwajowej w Krakowie (coś podobnego powinno być na BDG Wschód oraz przy wszystkich kładkach - Bielawy/Błonie).

   Pewnie tunel będzie potrzebny by tamte tereny pod lasem jakoś zasiedlić (tam są poza tym różne firmy - szkoda ten teren odcinać).
   No i nie jestem teraz pewien, ale w projekcie nie ma możliwości przejechania z projektowanych wiaduktów w ul. Inwalidów (musisz i tak jechać przez przejazdy kolejowe).

   Usuń
  3. No i jak ty sobie wyobrażasz węzeł Karo na Sułkowskiego? Bo nie umiem sobie tego wyobrazić (tę nową halę sportową przy szkole chcesz wyburzyć by się zmieściło?)

   Usuń
  4. Dodałem punkt o podjazdach. Patrząc na plan tam i tak nie uwzględnia się rowerzystów na przejeździe kolejowym:
   http://fmix.pl/zdjecie/4876686/bez-tytulu

   Karo na Wyszyńskiego, nie na Sułkowskiego. Myślę, że da się to wszystko zmieścić (oczywiście oceniam to "na oko"), wystarczy jezdnie WZ przesunąć na północ, przesunąć jezdnię DK 5 na wschód i podjazd by zabierał tylko parking przy szkole. Wszystkie budynki i garaże które są pod moimi kreskami i tak będą zburzone.
   http://fmix.pl/zdjecie/4876687/bez-tytulu

   Usuń
  5. Pomyliło mi się ze Sułkowskiego z Wyszyńskiego (ale o dobrym skrzyżowaniu myślałem). W sumie może być :)

   Ps. jak już mówimy o wykopie do Gajowej to może w okolicy Gajowej też kładka w poziomie terenu (do terenów przemysłowych i cmentarza po drugiej stronie Kamiennej)?
   Bo inaczej masz do przejścia co najmniej 1km na drugą Kamiennej:
   http://brouter.de/brouter-web/#zoom=17&lat=53.134458&lon=18.03861&layer=OpenStreetMap&lonlats=18.04395,53.132965|18.043338,53.133854&nogos=&profile=safety&alternativeidx=0&format=geojson

   Nie pamiętam co jest w projekcie (może jest przejście dla pieszych - zobaczę później).

   Usuń
  6. Dobrze, że są komentarze i mogę dokładniej przemyśleć swoje propozycje.

   Przyglądając się dokładniej projektowi Wariant 2 wygląda niemal identycznie jak moje karo. Tylko nie ma połączenia z Pułaskiego. Moją propozycję zmienię z:
   - budowa węzła Karo na skrzyżowaniu Trasy WZ z obecną Drogą Krajową nr 5 - po wybudowaniu obwodnicy Bydgoszczy (Draga S5) spadnie ruch na obecnej DK5, jednak nadal będzie spory dla samochodów jadących w stronę Fordonu/Torunia, odległość do najbliższych zabudowań powinna pozwolić na budowę węzła typu Karo, który umożliwia wygodne włączenie się do ruchu i zjazd z drogi bezkolizyjnej (Trasy WZ)

   na:
   - połączenie ulicy Pułaskiego z obecną drogą DK5 - przy likwidacji skrzyżowania Trasy WZ z ulicą Gajową ulica Pułaskiego może stać się ulicą jednokierunkową z wjazdem w 5+800 kilometrze i wyjazdem w DK 5

   Usuń
 4. Trasa ma sens jeśli z Pawłówka do mostu w Fordonie ruch będzie bezkolizyjny, połączenie poprzecznych ulic jako wjazd i zjazd prawoskrętnie, nie częściej jak 500m . Żadnych rond, sygnalizacji. Dwa pasy w każdym kierunku , w rejonie wjazd-zjazd ,na węzłach trzy prędkość dopuszczalna jak na esce, min. teren niezabudowany. Obszar powolnej jazdy- całe centrum. Do tego podobne rozwiązanie na południu miasta i połączenie tych dwóch esek drogami o tym samym standardzie z ważnymi wylotami z miasta. Oczywiście zadanie inwestycyjne na dekadę lub więcej, ale uważam, że wszelkie prace drogowe należy prowadzić tak, żeby w efekcie powstała sieć miejskich szybkich dróg, które pozwolą szybko przemieszczać się między dzielnicami i wylotami , a następnie należy spowolnić ruch w centrum i na dzielnicach

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Prędkość bym jednak dał te 70-80 (bo inaczej jest większy hałas, wyższe ekrany trzeba stawiać i ogólnie mniej fajnie).

   Usuń
 5. Uważam że ten parking przy pętli tramwajowej to jakiś feler. Kto tam będzie parkował ??. Chyba że na Święto Zmarłych :D

  OdpowiedzUsuń