wtorek, 27 czerwca 2017

[Trasa WZ] Konsultacje społeczne po nowemu

Do czwartku trwają konsultacje społeczne dotyczące budowy Trasy WZ. Są to już drugie konsultacje, poprzednie zakończyły się nawet bez sporządzenia raportu. Oprócz zaprezentowanych zmian jakie planują drogowcy udostępniam wypełnioną kartę konsultacyjną do której wystarczy dodać swoje dane i wysłać


Poniżej zaprezentuję proponowane zmiany w ciągu ulic Kamiennej, Artyleryjskiej i Pileckiego. Zdjęcia zostały wykonane na potrzeby poprzednich konsultacji (marzec 2016), jednak większych zmian w okolicy tej trasy nie było w tym czasie. W lewym dolnym rogu zdjęcia pojawiła się numeracja dla lepszego zorientowania się gdzie dane zdjęcie zostało zrobione, numeracja we wpisie zaczyna się od "3", mapa znajduje się tutaj
Poprzednie konsultacje odbyły się w marcu ubiegłego roku. Wiele miesięcy Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej nie potrafił ich podsumować, nie wiadomo jakie wnioski zostały uwzględnione. Ostatecznie nie zdecydowano się przygotować raportu z konsultacji tylko rozpocząć nowe:
W odpowiedzi na wystosowany przez Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję, iż zgodnie z wyjaśnieniami Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (ZDMiKP) w trakcie trwania I edycji konsultacji do ZDMiKP wpłynęły wnioski mieszkańców do wyłożonych 3 wariantów inwestycji. Po przeanalizowaniu uwag, część z nich została uwzględniona i przedstawiona w formie zaktualizowanej koncepcji. Obecnie trwa etap konsultacji koncepcji wariantu docelowego, podczas którego mieszkańcy mają możliwość składania wniosków dotyczących części drogowej projektu.
Z uwagi na fakt wyboru jednego, docelowego wariantu, część zgłoszonych uwag do I etapu konsultacji stała się nieaktualna, gdyż te wnioski dotyczyły innego rozwiązania niż ostatecznie przyjęte.
Wobec powyższego ZDMiKP podjął decyzję o niesporządzaniu raportu z wyłożenia I edycji konsultacji.
Dla II edycji konsultacji zostanie opublikowany raport podsumowujący wszystkie złożone uwagi.


Pas do skrętu w prawo (w ulicę Nad Torem) ma zostać skrócony, będzie to generować korki na pasie do jazdy prosto

Obecnie jezdnie się zwężają, po rozbudowie każda jezdnia będzie miała po dwa pasy 
Obecny wiadukt będzie służył tylko samochodom jadącym na zachód, samochody jadące na wschód będą korzystały z nowego, który powstanie po prawej
Wiadukt w ciągu ulicy Żeglarskiej od lat przygotowany jest do budowy nowej jezdni
Widoczny węzeł nie przejdzie żadnych zmian
Wjazd/wyjazd z ulicy Żeglarskiej nie przejdzie większych zmian
Po lewej dobudowana zostanie druga jezdnia, przystanek zostanie przesunięty w lewo. Powstanie również nowy most i ciąg pieszo rowerowy przy nowej jezdni
Wizualizacja nowego mostu, która powstała na poprzednie konsultacje
Po prawej powstanie nowa jezdnia, przystanek nie zmieni położenia

Pomarańczowy murek przed skrzyżowaniem zostanie na swoim miejscu, za skrzyżowaniem zostanie zlikwidowany
Widok w stronę zachodu, zdjęcie robione mniej więcej w miejscu nowego chodnika
Skrzyżowanie z ulicą nie przejdzie większych zmian. Widoczny pas do jazdy prosto lub w prawo będzie służył tylko do jazdy prosto, a obok dobudowany zostanie pas do skrętu w prawo
Od strony wschodu podobnie dobudowany zostanie pas do skrętu w prawo

W miejscu chodnika i drogi dla rowerów powstanie droga zbiorcza do nieruchomości po lewej, przy drodze zbiorczej powstanie również chodnik, konieczne będzie prawdopodobnie wyburzenie budynku po lewej
Szlaban zostanie
Zlikwidowany zostanie przystanek w obu kierunkach
Widok w stronę zachodu
Koniec drogi zbiorczej. Tutaj nadal będzie wąsko dla pieszych i rowerzystów
Po lewej powstanie nowa jezdnia, po prawej droga zbiorcza
Te kilka grobów zostanie na swoim miejscu
Po prawej powstanie nowy wiadukt
Zwężenie zostanie
Widoczny wiadukt będzie służył do jazdy na zachód. Na wschód jazda będzie możliwa nowym wiaduktem
Nowy wiadukt powstanie nad terenami Pesy
Wizualizacja powstała na poprzednie konsultacje. Obecnie nadal aktualna
Widok w stronę zachodu
Widok w stronę wschodu
W rejonie ulic Zaświat, Artyleryjska i wiaduktu nad torami zajdzie spor zmian. Powstaną dwa parkingi na łącznie ponad 300 miejsc, zniknie bocznica kolejowa przy Artyleryjskiej, węzeł Zaświat zmieni wygląd. Dla lepszego zobrazowania zmian nałożyłem schematy na mapę

Jezdnia gdzie jadą samochody zostanie zlikwidowana, w tym miejscu powstanie parking na ponad 130 miejsc
Budynek zostanie zburzony, w jego miejscu będzie kończył się parking. Po prawej od budynku będzie przesunięta Artyleryjska
W miejscu obecnej jezdni będzie droga zbiorcza
Mniej więcej w tym miejscu samochody jadące z ulicy Gdańskiej będą się włączać w trasę WZ
Nowa trasa powstanie w miejscu torów
Węzeł z ulicą Gdańską. Największe nieporozumienie na jakie wpadli projektanci. Kilkadziesiąt lat temu w tym miejscu biegła linia kolejowa, została zlikwidowana, żeby miejsca zabudowa nie była dzielona na dwie części. Obecnie projektanci proponują wprowadzenie podziału od nowa. Mimo dwóch węzłów w niewielkiej odległości (przy Sułkowskiego i Zaświat) projektuje się kolejny, równie dobrze trasę WZ można było schować pod ziemią. Wyburzone zostaną również dwie kamienice aby zmieścić siedem pasów ruchu, nie przewiduje się jednak rezerwy pod ewentualną budowę łącznika tramwajowego pętla Rycerska - ulica Gdańska, bo zabraknie miejsca. Węzeł w tym miejscu będzie generował ruch samochodów i korki, czy taka inwestycja nie powinna próbować zlikwidować korków na najważniejszej ulicy Śródmieścia?


Widoczny budynek po prawej zostanie wyburzonyNa poniższym odcinku Trasa WZ ma mieć do 9 pasów ruchu! Po lewej buduje się spory kompleks mieszkalno-biurowy Platanowy Park, po prawej wkrótce rozpocznie się budowa kampusu Akademii Muzycznej, powstanie sporo terenów zielonych. Takie miejsce nie powinno być przedzielone "miejską autostradą". Zróbmy wszystko, żeby nie było innych jezdni na poziomie "zero". Początkowo nie planowano nawet żadnej kładki, obecnie kładka jest na poziomie +1, w razie nie budowania kolejnych jezdni warto obniżyć kładkę do poziomu 0


Węzeł Sułkowskiego, tutaj jak najbardziej jest miejsce na rozbudowany węzeł drogowy


W tym miejscu będzie osiem pasów ruchu. Cztery w wykopie (Trasa WZ) i cztery łączące Trasę WZ z ulicą Sułkowskiego

Garaże i krzaki z prawej zostaną zlikwidowane
Kolejny węzeł. Tym razem z obecną drogą krajową nr 5 (jak zostanie wybudowana Trasa WZ nie będzie już DK5 w naszym mieście)


Trasa WZ przebiegać będzie po wiaduktach

Zabudowa pomiędzy jezdniami Wyszyńskiego zostanie wyburzona
Ulica Gajowa nadal będzie miała połączenie z Kamienną

Garaże będą zlikwidowane
Bydgoszcz Bielawy. Kładka zostanie przebudowana. Dobudowane zostaną windy, nie przewiduje się ramp najazdowych, rowerzyści jadący od strony ulicy Morskiej do lasów po drugiej stronie torów kolejowych będą zmuszeni do targania rowerów po schodach. Na brak miejsca w tym miejscu nie można narzekać


Nowa jezdnia pojawi się w miejscu drzew
Widoczne skrzyżowanie z ulicą Łęczycką zostanie zastąpione przez wielkie rondo
Ulica Kamienna w okolicy Wyszyńskiego
Kamienna od Łęczyckiej do Wyścigowej nie przejdzie większych zmian
Tutaj powstanie nowe wielkie rondo
Skrzyżowanie z ulicą Fabryczną nie zmieni się. Na trasie na której ma być prowadzony ruch tranzytowych planuje się normalne skrzyżowanie ze światłami. Czy nie lepiej zaoszczędzone pieniądze na braku budowy węzła przy ulicy Gdańskiej przeznaczyć na coś lepszego przy Fabrycznej?


Węzeł Wschodni. Do wiaduktu tramwajowego dobudowany zostanie wiadukt drogowy, który połączy ulicę Lewińskiego z trasą WZ, co pozwoli dogodniejsze dostanie się do Fordonu bez stania na przejazdach kolejowych przy stacja Bydgoszcz Bielawy i Bydgoszcz Wschód. Przebieg ulicy Fordońskiej zostanie zmieniony na skrzyżowaniu z Kamienną. W miejscu bocznicy kolejowy przy stacji Bydgoszcz Wschód powstanie parking na około 160 miejsc. Dla lepszego zobrazowania zmian nałożyłem schematy na mapę

Za skrzyżowaniem w prawo będzie odbijać wjazd na nowy wiadukt (wybudowany za wiaduktem tramwajowym) prowadzącym na ulicę Lewińskiego

Nad peronami kolejowymi powstanie nowy wiadukt. Dokładnie nad peronami powstaną również zatoki autobusowe, nie będzie jednak schodów/windy łączącymi z peronami. Konieczne będzie zejście z wiaduktu na parking (okolice obecnych schodów) i wejście na istniejący wiadukt tramwajowy, dopiero z niego będzie możliwe wejście na perony. Dla lepszego zobrazowania absurdu jaki zafundowali nam projektanci na poniższym planie zaznaczyłem na czerwono ewentualną trasę pieszego


Pomiędzy przystankiem autobusowym, a skrzyżowanie z ulicą Wyścigową (po lewej) rozpoczynać będzie się wjazd na wiadukt łączący z ulicą Lewińskiego. W tym samym miejscu, pod ulicą Kamienną poprowadzony zostanie zjazd z wiaduktu
Ulica Kamienna w kierunku zachodnim
Wiadukt drogowy powstanie po lewej
Nowy wiadukt drogowy powstanie przed istniejącym tramwajowym
Połączenie Spornej z Fordońską przesunięte zostanie w prawo. Niemal po starej jezdni poprowadzone zostanie połączenie Spornej z Przemysłową  


Na koniec wielka prośba do Was. Zawalczmy wspólnie o brak węzła na ulicy Gdańskiej, nie dzielmy znowu tej jakże ważnej ulicy Śródmieścia. Nie pozwólmy na wyburzenie kolejnych kamienic. Poniżej znajduje się link do wypełnionej karty konsultacyjnej (dzięki Błażej za jej przygotowanie), wystarczy ją uzupełnić swoimi danymi i wysłać na maila konsultacje@zdmikp.bydgoszcz.pl
Kartę konsultacyjną można oczywiście zmieniać, uzupełniać. Ważne żeby w karcie znalazł się wniosek o likwidacji węzła przy ulicy Gdańskiej (punkt pierwszy). Poprzednie konsultacje pokazały, że im więcej głosów za jakąś sprawą tym większe szanse na jej realizację!

22 komentarze:

 1. Za stacją bielawy, istniejące skrzyżowanie jest z ulicą ŁĘCZYCKĄ, a nie Łużycką (2 razy błąd w opisie pod zdj.). Moim zdaniem, jeżeli na poprzednich skrzyżowaniach planuje się skrzyżowania bezkolizyjne lub istnieją już takie (np. ul. Żeglarska) to właśnie to skrzyżowanie mogłoby zostać stworzone na podobnej zasadzie, ale np. tym razem to ul. Łęczycka przebiegałaby na poziomie -1, a nie trasa WZ. Wbrew pozorom miejsca jest dużo. Kwestia usunięcia części 2 torów na północ od jezdni. Ponadto biorąc pod uwagę, że w planach zagospodarowania przestrzennego bierze się pod uwagę zmianę obecnego obszaru od Galerii Pomorskiej do węzła Bydgoszczy Wschód na teren usługowo-mieszkalny z zabudową ponad 30m, to skrzyżowanie z ul. Fabryczną powinno być plasowane wyżej w hierarchii, niż te z ul. Łęczycką. Stworzenie tam ronda lub skrzyżowania bezkolizyjnego, jak w przypadku ul. Żeglarskiej umożliwiłoby łatwiejszy dojazd do Galerii Pom. zarówno kierowcom osobowym jak i tranzytowi do GP, ale też dostęp to przyszłego terenu z zabudową ponad 30m, który na pewno generowałby większy ruch niż obecnie obszar Bartodziejów i skrzyżowanie Kamiennej z Łęczycką.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie wiem skąd mi się wzięła ta Łużycka ;)

   Usuń
  2. To nadal ja. Chyba, że biorą pod uwagę fakt, że Łęczycka jest przedłużeniem mostu Kazimierza Wielkiego i ul. Planu 6-letniego i wiążą z tym przyszłość, np. dodanie 2 jezdni wzdłuż ul. Łęczyckiej.

   Usuń
 2. Niestety taka przebudowa to ok min 600/700 mln zł. Mało prawdopodobne by udało się nam dostać dofinansowanie do takiej inwestycji /a środki własne?/ zważywszy ze konkurent za Wisły u siebie już dawno odbył konsultacje hihihi i ręce po kasę wyciąga. To ruchy czysto pozorne - sztuka dla sztuki i będzie ich jeszcze sporo /sam niezbędny węzeł wschód - nawet w formie szczątkowej- aby ta "proteza drogi" nabrała jakiegokolwiek sensu w obecnej chwili to czysta abstrakcja/. Jak wspomniałem to są ruchy pozorowane. Za rok lub 1,5 zrobi się ponowne konsultacje czegoś tam, by zapchać usta, że nić się nie robi. Kwestia projektu, wykupu gruntów ... etc ..... czyste science fiction. Panowie to Bydgoszcz. Nie ma nacisku tak ja przy spalarni za 600 baniek by kasę chapnąć hihihih. Uziemienie tramwajów na rycerskiej to strategiczny błąd, ale jak powtarzam zbliżają sie wybory więc taki ekstra hitami będziemy zasypywani. Podobno na patelni odgrzewają kotleta ul. Toruńska. Wróci jeszcze kilka takich tematów np Rondo Fordońskie. Może zleci sie kilka tanich wizek .... Smutne to bardzo ale prawdziwe. Stare powiedzonko mówi "znaj proporcje Mocium Panie" Mam nadzieje, że urząd sie nie zagalopuje hihih. Marzeniem jest przebudowa ul Solskiego - Piękna - przynajmniej kwestie własności są podnoszone. Bo Grunwaldzka leży i kwiczy, kwiczy jak niejak Kujawska. Coś brakuje energii naszym wodzom.

  OdpowiedzUsuń
 3. A ja tam jestem aby z kamiennej było bezkolizyjne do fordońskiej jak i ze spornej w przemysłową i później do fordońskiej mini mostkiem połączenie bo w godzinach szczytu teraz tam jest masakra a co do projektu to tak do końca nie jest zły tylko raczej skąd pozyskać fundusze na to gdzie per pan marszałek w życiu nam takie śrutu nie wyłoży na inwestycje...

  OdpowiedzUsuń
 4. "Garaże i krzaki z prawej zostaną zlikwidowane" zdjęcie 51, lecz nie tylko. Zostaną wyburzone budynki mieszkalne i gospodarcze przy ul. Kasztanowej pomiędzy ul. Sułkowskiego do ul. Wyszyńskiego.

  OdpowiedzUsuń
 5. Witam serdecznie,
  mam pytanie o alternatywę jaką by Pan zasugerował jeśli chodzi o skrzyżowanie z ul. Gdańską, bo sam fakt likwidacji węzła mnie nie przekonuje. Jeśli trasa ta ma w znaczny sposób ułatwić życie zmotoryzowanej części bydgoszczan to ja jestem za bezkolizyjnym rozwiązaniem tym bardziej, że wiem jak dziś ciężko pokonuje się to skrzyżowanie przy obecnym natężeniu ruchu. co Pan sugeruje w zamian?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Alternatyw jest aż nadto. Do węzła przy Sułkowskiego jest 600 metrów, do węzła przy Artyleryjskiej nieco ponad 700, odległość żadna przy prędkości 70 km/h. Węzeł w tym miejscu to niepotrzebne wtłaczanie samochodów do Śródmieścia, w którym powinno się ograniczać ruch - tak przynajmniej robi się w cywilizowanych miastach (proponuję zacząć od zmian jakie przeszła Kopenhaga 50 lat temu i dlaczego dzisiaj jest najbardziej przyjaznym miastem do mieszkania w Europie)

   Likwidacja węzła nie przekreśla bezkolizyjności. Gdańska i Trasa WZ byłaby nadal w dwóch poziomach. Tramwaje nie stoją, samochody nie stoją, piesi nie stoją, rowerzyści nie stoją i ruch na Gdańskiej jest uspokojony

   Usuń
 6. jestem laikiem i nie do końca może rozumiem pojęcie węzła. Według mnie powinno być tam bezkolizyjne skrzyżowanie dzięki, któremu większość samochodów jadących trasą WZ będzie przejeżdżała skrzyżowaniem bez potrzeby zatrzymywania się jak tranzyt. A czy może Pan podać mi dokładnie rozwiązanie? Bo hasło, że jest ich wiele nic mi nie mówi. A jeśli miałbym zagłosować przeciwko jakiemuś rozwiązaniu, to chciałbym wiedzieć jakie mamy opcje. Pan jest doświadczony przez Pana pracę i mam nadzieję, że może Pan podać jakieś konkretne zastosowanie dla tego konkretnie miejsca :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Węzeł drogowy - skrzyżowanie dróg na różnych poziomach, które umożliwia wybór kierunku jazdy (tutaj: skręt z trasy WZ w Gdańską lub odwrotnie)
   Moja propozycja - skrzyżowanie dróg na różnych poziomach, które NIE umożliwia wyboru kierunku jazdy (skrętu z trasy WZ w Gdańską lub odwrtonie)

   Postuluję dokładnie to co Pan pisze - tranzyt jedzie bez zatrzymywania, żadnej kolizyjnej sytuacji, bo jedzie w wykopie. Ponadto według moje propozycji ulica Gdańska również jedzie bez zatrzymywania się, żadnych rozdętych rond jak na wizualizacji, bo jedzie poziomem zero. Postuluję jednak, żeby ten tranzyt nie miał bezpośredniej możliwości wjechania na ulicę Gdańską i odwrotnie, dzięki czemu NA GDAŃSKIEJ ZNIKNĄ KORKI i koszt inwestycji będzie mniejszy

   Według propozycji ZDMiKP Trasa WZ w tym miejscu będzie miała około 60 metrów szerokości. Według mojej około 25. Zostanie miejsce na połączenie tramwajowe od pętli Rycerska do Gdańskiej (bardzo potrzebne w razie awarii tramwajów, szczególnie przy Klaryskach) i nie będzie konieczności burzenia dwóch kamienic.

   Może mapa pozwoli zrozumieć:
   http://fmix.pl/zdjecie/5200163/gdanska-war-2

   Gdzie kolor niebieski - ruch po trasie WZ, kolor czarny - ruch po ulicy Gdańskiej, kolor zielony - ruch tramwajów, czerwone X - zlikwidowane jezdnie.

   Usuń
 7. Też uważam, że nie powinno być skrzyżowania z Gdańską, tylko wiadukt/tunel przelotowy w tym miejscu.

  OdpowiedzUsuń
 8. Poza tym uważam, że węzeł wschodni jest masakrycznie skomplikowany i 'przekombinowany'.
  W tym miejscu zawsze tworzą się korki, bo ruch jest wstrzymywany przed wiaduktami warszawskimi i wjazdem na zapełnioną do granicy przepustowości Fordońską w stronę Wiślanej.

  Jeśli Fordońska za wiaduktami miałaby po 3-4 pasy, to problem by zniknął. Wystarczyłoby dobudować kolejne 2 wiadukty warszawskie - jeden z Fordońskiej na Kamienną, drugi dla ruchu z Kamiennej na Fordońską w stronę Fordonu.

  Myślę, że takie rozwiązanie byłoby prostsze, łatwiejsze do ogarnięcia przez kierowców i oznakowania oraz pewnie też tańsze.

  Od dłuższego czasu wiadukty warszawskie i Fordońska za nimi w stronę Fordonu są zawsze pełne samochodów. Światła na wysokości Spornej sztucznie blokują ruch, tak aby samochody nie stały na wiaduktach i na Fordońskiej. Uważam, że dalsza komplikacja tego węzła jest bezcelowa - po prostu trzeba zwiększyć przepustowość wiaduktów i Fordońskiej co najmniej do Wiślanej (tj. do rozjazdu do cmentarza, Ikei, Auchan, szpitala onkologicznego). Na tym odcinku powinny być 4 pasy w każdą stronę, a wiadukty powinny również mieć po 4 pasy, aby nie stanowiły wąskiego gardła.

  Wtedy ruch odbywałby się płynnie, bo w proponowanym układzie będzie mnóstwo skomplikowanych rozjazdów, rond, skrzyżowań, gdzie jazda będzie powolna i skomplikowana.

  OdpowiedzUsuń
 9. W stronę Fordonu jedzie się z 5 pasów (2 na Fordońskiej, 2 na Kamiennej, 1 na Spornej) na 3 pasy (1 na Lemańskiego i 2 na Fordońskiej).
  Logiczne, że tu zawsze będą się tworzyć korki.

  Wydawanie pieniędzy na dalszą komplikację układu, spowalnianie ruchu przed wjazdem na wiadukty Warszawskie i Leńskiego poprzez ronda i rozjazdy jest bez sensu.

  Trzeba dobudować 2 pasy na Fordońskiej i dodatkowe wiadukty Warszawskie. To upłynni ruch w węźle.

  Piszę to jako kierowca, który jeździ tędy od dawna.

  Jeszcze jak Kamiennej nie było, to się wiadukty i Fordońska do Wiślanej korkowały.
  A teraz jest jeszcze Ikea, nowe bloki w Fordonie itd.

  Ronda przed wjazdem na wiadukty są bez sensu - dobudujcie 2 kolejne wiadukty warszawskie i poszerzcie Fordońską.

  OdpowiedzUsuń
 10. Witam serdecznie,
  jeśli blokada rozbudowy Gdańskiej miałaby się wiązać z tym, ze nie byłoby zjazdu ani wjazdu z Gdańskiej w Artyleryjską czy kamienną to jestem przeciwny. Tak się składa, że mieszkam na Gdańskiej i codziennie do pracy jadę Artyleryjską. Jeśli ten projekt zostałby zablokowany to wszystkie osoby, które mieszkają w tej okolicy musiałby objeżdżać pół Śródmieścia, aby włączyć się do ruchu na skrzyżowaniu z Sułkowskiego. Nie wiem gdzie mieszkają osoby, które są przeciwne rozbudowie tego skrzyżowania, ale nie zdają sobie sprawy z tego jak bardzo wzmogłoby to ruch na wszystkich okolicznych uliczkach dojazdowych do Sułkowskiego, to byłby istny carmagedon. przez to ulica Chodkiewicza, (której nie poszerzymy), która dziś jest w miarę przejezdna byłaby zapchana wszystkimi samochodami próbującymi dostać się z całego śródmieścia do trasy szybkiego ruchu. Panie Krystianie, bardzo cenię Pana bloga i pracę jaką Pan wykonuje, ale w tym przypadku absolutnie się z Panem nie zgadzam. Gdańska musi mieć możliwość wjazdu do Kamiennej i Artyleryjskiej, bo zakorkuje resztę Śródmieścia i wydłuży znacznie czas przejazdu. Proszę pomyśleć. Jeśli dziś mamy korki czasem do ul Chodkiewicza, aby zjechać w ulicę Artyleryjską w godzinach szczytu i podobnie na Sułkowskiego i cały ten ruch chciałby Pan przerzucić na Sułkowskiego, gdzie za chwilę będzie mega dzielnica, to będzie tam wieczny korek nie wspominając o Chodkiewicza, która będzie stała, bo nie będzie można skręcić w lewo w Sułkowskiego. Co do środków, to proszę się tak bardzo nie martwić, bo miasto za kilka lat spłaci największe kredyty i będzie według mnie dysponowało wystarczającą ilością pieniędzy na budowę całej trasy w takim wariancie jaki jest proponowany.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie, nie zakorkuje się bardziej Gdańska, czy Chodkiewicza. Pozwolę sobie zacytować wikipedię (wiem wikipedia, ale w tym przypadku wystarczy):
   "Prawo Lewisa-Mogridge’a – teoria opisująca natężenie ruchu samochodów i mówiąca, że poszerzanie dróg nie prowadzi do mniejszego na nich zatłoczenia, ponieważ liczba samochodów korzystających z takiej drogi powiększa się tak, aby maksymalnie wypełnić dostępną przestrzeń[1][2].
   Zasada została opisana przez Davida Lewisa (1977, Estimating the influence of public policy on road traffic levels in greater London) i Martina Mogridge’a (1990, Travel in towns: jam yesterday, jam today and jam tomorrow?)[3]. Zgodnie z tą teorią zakładana przed poszerzeniem drogi poprawa przepustowości trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy[2][4], po czym korki zaczynają się tworzyć na drodze pomimo większej liczby pasów ruchu[4].
   Zaobserwowane zostało także zjawisko zwiększenia przepustowości przy zwężeniu drogi, dzięki zmniejszonej prędkości samochodów i tym samym większej gęstości pojazdów na drodze (mniejszych odstępów)[2]."

   I na koniec zdjęcie obrazujące te prawo (nie wiem czy będzie widoczne dla niezalogowanych na facebooku): https://scontent-bru2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/19429915_1732953903401219_530944721328682420_n.jpg?oh=22561f6f7742673c0b66edd70a3e03c6&oe=59DEEFA7

   Usuń
 11. Witam ponownie. Dzięki za przytoczenie tego prawa ale proszę spojrzeć na układ drogowy w Śródmieściu i zastanowić się którędy będzie można dojechać do trasy WZ kierunek Zachód że Śródmieścia. Jedynie jednopasmowa Chodkiewicza która będzie wymuszała skręt w lewo. Proszę sobie wyobrazić że cały ten ruch skieruje Pan na drogi o mniejszej przepustowosci. Dziękuje ale nie przekonuje mnie Pana teoria. Ktoś mieszkajacy w okolicy Gdanskiej będzie mógł według Pana dojechać tylko przez węzeł Sułkowskiego czyli musiał by się cofać kilkanaście minut bo w godzinach szczytu tyle zajmie ta droga. A po wybudowaniu rudego osiedla u zbiegu Sułkowskiego i Kamiennej włączenie się do ruchu będzie dramatyczne. Jeśli codziennie miałbym tracić od 20 do 30 minut więcej na dojazd do domu bo nie mógłbym skręcić z Gdanskiej w trasę WZ to jest to absurd. Mam nadzieję że drogowcy nie zmienia zdania i główna ulica w centrum miasta będzie miała bezpośrednie połączenie z trasą szybkiego ruchu z której codziennie korzystam.

  OdpowiedzUsuń
 12. Im więcej pasów, tym większa przepustowość. To prawo L-M to paradoks. Po zbudowaniu nowych pasów zaczynają korkować się ulice sąsiednie, dojazdowe, o zbyt małej przepustowości do nowej sytuacji. Z korkami jeszcze żadne miasto nie wygrało, ale nowa trasa WZ to dobry krok w tej wojnie. Trasa ułatwi przejazd szybkobieżny w osi wschód-zachód przed budową dalszych odcinków obwodnicy i nowej drogi do Torunia biegnącej od południowego (nie wschodniego) krańca Bydgoszczy. Kolejnym krokiem po budowie tej trasy WZ powinno być zabieganie o zamknięcie obwodnicy odcinkiem północno-wschodnim, który obecnie jest w fazie odległych, niesprecyzowanych planów...

  OdpowiedzUsuń
 13. A ja z kolei uwazam ze jednak dobrym rozwizaniem byoby zrobic wszystkie te trzy skrzyzowania (Gdanska, Sulkowskiego I Wyszynskiego) jako dwu poziomowe I pozwolic jednym skrajnym pasem na zjazd I wjazd na trase W-Z biegaca w wykopie, oczywiscie cala trasa po dwa pasy ruchu w obu kierunkach. Dzieki temu trasa W-Z jest czesciej uzywana nie tylko przez pojazdy jadace transferem aler tez przez mieszkancow ktorzy jada do I z pracy na zakupy. Ale na gorze bym zrobil ronda o w miare sporych wyspach zeby ruch na nich byl jak najbardziej plynny I wjzady na nie sie nie korkowaly jak to bywa przy sygnalizacji swietlnej.

  OdpowiedzUsuń
 14. Gdańska mogłaby się krzyżować z drogą serwisową która łączyła by się z trasą WZ na węzłach Sułkowskiego lub przy Pesie. W takim wypdaku wyjazd z Gdańskiej byłby zabezpieczony w obydwóch kierunkach, a główna trasa WZ mogłaby przebiegać w tunelu.

  OdpowiedzUsuń
 15. Likwidacja węzła przy ul. Gdańskiej znacznie zwiększy ruch na ul. Powstańców Warszawy i na skrzyżowaniu Gdańska/Powst. W-wy/Czerkaska. A z uwagi na rozbudowujące się osiedle mieszkaniowe i przede wszystkim szpital wojskowy jest on tam i tak spory.

  OdpowiedzUsuń
 16. Mamy tylko jedną alternatywę dojazdu do Fordonu. Po wyjeździe z węzła i tak wszystko się wszystko korkuje. Aż się prosi aby te środki najpierw przeznaczyć na budowę nowej trasy łączącej Toruńską i cała część miasta poprzez most na Brdzie na wysokości torów kajakowych przy mostach w Łęgnowie i dalej Wyszogrodzką do Fordonu oraz 2 alternatywa budowa trasy wzdłuż ulicy zamczysko Pod skarpą przy Osielsku łączącej Fordon z Myślęcinkiem , Bydgoszczą pozwalającej Fordoniakom omijać Fordońską a jadącym z Torunia w kierunku Gdańska nie korkować Fordońskiej. Mając te 3 warianty przejazdu do Fordonu można wysleć o jakiś usprawnieniach na Forońskiej i Kamiennej

  OdpowiedzUsuń